ДАБІ: ліцензування будівельної діяльності потребує кардинальної зміни підходів

30.01.2020 - 14:48

Система ліцензування у сфері будівництва потребує перегляду та докорінної зміни підходів. Наразі Держархбудінспекцією ведеться робота по напрацюванню пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів. При цьому аналізується як діюче правове поле, так і процедури минулих періодів – для врахування всіх ризиків і прогалини, що вже продемонструвала практика видачі ліцензій.

Зокрема, як свідчить аналіз, так звані «сліпі» ліцензії з’явилися ще з 2009 року, коли наказом Мінрегіонбуду від 27.01.2009 № 47 були затверджені Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури. Цей документ був прийнятий як реакція на ситуацію, що склалася у галузі, – орган ліцензування завалювався стосами копій трудових книжок, дипломів про освіту, які вільно у будь якому асортименті продавалися на книжному ринку і які жодним чином не гарантували достовірного стану ліцензіата.

Наказ Мінрегіонбуду від 27.01.2009 № 47 втратив чинність у 2016 році, натомість було впроваджено діючу процедуру ліцензування. Однак і вона докорінно не врегулювала ситуацію у цій сфері. Адже проблема ліцензування у будівництві носить системний характер. Основна причина полягає у неврахуванні специфіки будівельної діяльності, насамперед, підрядного способу будівництва.

Щоб отримати підряд на будівництво будівельній організації необхідно мати ліцензію. А щоб отримати ліцензію – організації потрібно укомплектуватися кадрами, сформувати матеріально-виробничу базу, налагодити організацію робіт та контроль за їх якістю. Зробити це без отримання підряду неможливо. Тобто виникає замкнуте коло. Саме тому ліцензіати і вдаються до всіх можливих і неможливих варіантів, аби отримати ліцензію. Сумнівне сприяння у цьому їм надають численні посередницькі фірми. Замість того, щоб кваліфіковано допомогти у формуванні структури організації, вони пропонують шаблонні комплекти матеріалів для подачі до органу ліцензування. Підписуючи вказані матеріали ліцензіат свідомо наражається на факт подачі недостовірних даних. Держархбудінспекція за подання їй повного пакету документів відповідно до вимог законодавства не має права відмовити у видачі ліцензії. Тож врешті і виникає ситуація, коли такі ліцензії видаються, а потім анулюються вже за результатами подальших заходів контролю.

Проведений аналіз демонструє, що невідкладно має бути врегульовано особливості ліцензування будівельної діяльності, як це і передбачено Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності». Одним із можливих варіантів Держархбудінспекція вбачає застосування так званого параметричного способу. Тобто, для отримання ліцензії ліцензіат має засвідчити виконання певного набору вимог і функцій у зрозумілий і доступний йому і органу ліцензування спосіб. Це дасть йому можливість брати участь у тендерах, інших формах отримання підряду. Однак перед безпосереднім виконанням будівельних робіт (в рамках процедури видачі дозволу на виконання будівельних робіт) має бути проведена верифікація ліцензії – підтвердження реальної спроможності ліцензіата виконувати будівельні робот на конкретному об’єкті будівництва. Це гарантія замовнику і громадськості, що об’єкт буде збудований якісно і у визначені строки.

Наразі робота по опрацюванню всіх можливих варіантів щодо якісної зміни системи ліцензування у будівництві триває. Тож представники будівельної галузі також можуть долучитися та надати свої пропозиції та аргументоване бачення (пропозиції можна надсилати на електронну адресу: dabi@dabi.gov.ua).

Також звертаємо увагу суб’єктів містобудівної діяльності, що масове звернення до посередників, як правило, призводить до труднощів у оформленні ліцензії – новостворювані організації – посередники зазвичай не мають фахівців належного рівня для складання документів, що подаються для отримання ліцензії. Тож у результаті непрофесійно підготовленої документації отримувачі ліцензій отримують відмови у її видачі та змушені витрачати час на перероблення документації. Для вирішення цієї ситуації Держархбудінспекція наразі опрацьовує питання налагодження постійного консультування ліцензіатів у ЦНАПах.

Рубрики: Новости